Resultat av fototävlingen 2016

Jury har i år varit Tore Hagman. Hans motiveringar kan du läsa i anslutning till de fem prisbelönta bilderna här nedanför. Därefter finner du de fem bidragen som får ett hedersomnämnande.

1. Thomas Johansson, Valrossar labb mot labb
1. Thomas Johansson, Valrossar labb mot labb
Det finns bilder som växer i attraktion av olika skäl. Ett sådant skäl kan vara att de innehåller symbolik i någon form. Den här bilden är mycket vacker att titta på. Starkt förenklad och mycket behaglig i sin färgskala och varma ton. Om jag vill kan jag se på den med ett leende på läpparna, där två ”lyckliga” valrossar ligger och ”småpratar” och ”håller varandra i hand”. Men jag kan också se på den utifrån en helt annan och mycket allvarligare aspekt. Att dessa djur, liksom många andra arktiska arter, lever med hotet av klimatförändringar över sig och att den livsnödvändiga isen sakta men säkert försvinner. Fågeln som flyger bort i motivet bidrar inte bara till innehållet. Den ger bilden djup och balans.
Grattis till en riktigt bra naturbild och ett förstapris i Vårgårda Fotoklubbs fototävling under Naturfotofestivalen 2016.

2. Anders Andersson, Vågad tretåig mås
2. Anders Andersson, Vågad tretåig mås
Orginalitet är ett ord som passar bra in på bilder som jag oftast fäster mig vid. Den här bilden har en sådan karaktär. Det är ingen bild man bestämmer sig för att gå ut och ta. Nej den uppstår i stunden då betingelserna är de rätta. Jag tror mig veta att den här fågeln simmar på ett böjande hav, men just känslan av att det kan vara på ett annat sätt gör den till något mycket mer än bara en bild av en mås. Här kommer betraktarens mått av fantasi in. Det ser jag som positivt. Här finns ett oerhört tilltalande nästan overkligt spektrum av blåa nyanser i vågorna, från mörkaste kobolt blått till de ljusaste cyantoner. Klokt att placera fågeln nedre högra hörnet.

3. Erik Berg, Drickande nordfladdermus
3. Erik Berg, Drickande nordfladdermus
En tekniskt perfekt bild av en flygande fladdermus. Det är några saker jag särskilt fäster mig vid i denna bild. Och då tänker jag inte på svårighetsgraden att förverkliga den. För det inser jag att det kräver mycket nerlagt arbete och kanske många misslyckanden innan bilden ”sitter”. Nej, det är spegelbilden, vattendropparna och djurets öppna mun som ger bilden en känsla av precision. Allt stämmer till hundra procent. Vi förknippar alltid fladdermöss med mörker och allt det svarta runt djuret i denna bild lyfter fram det väsentliga.

4. Patrik Eld, Ejder
4. Patrik Eld, Ejder
En bild som inte hade varit vad den är utan det mjuka ljuset, färgerna och den kraft som utvecklas i fåglarnas startögonblick. Det riktigt kokar och fräser i vattnet runt ejderhannarna som är exponerade i exakt det ögonblick då vingpennorna är maximalt utsträckta och genomlysta. Vingarna bidrar också till att rama in de vackert tecknade fågelkropparna.

5. Mikaela Friberg, Dunboll
5. Mikaela Friberg, Dunboll
En finstämd växtbild som fått en poetisk karaktär tack vare ett minimalt skärdjup. Men det är också tack vare den ljusa färgen och den mjuka tonskalan som bilden känns annorlunda och personlig.