Festivalkommittén och dess team

  • Program/bildföredrag: Claes Hillén, Tore Hagman, Kristoffer Sahlén, Christer Widman
  • Kulturen: Bo-Lennart Andersson, Christer Widman
  • Sponsring: Ulf Lofterud
  • Sporthallen: Ralph Torgardh, Ulf Lofterud, Marie Mattsson
  • Kommunikation: Claes Hillén, Inger Palo och Günther Dippe med teknikstöd
  • Kansli/budget: Ulf Lofterud
  • Bildtävlingar: Günther Dippe, Gunnar Berglund
  • Webbredaktörer: Claes Hillén, Günther Dippe, Inger Palo
  • Tekniskt webbansvarig: Günther Dippe

Kontakta oss via vårt kontaktformulär.