Om festivalen

Vårgårda fotoklubbs naturfotofestival arrangeras för 37:e året i rad och som vanligt ligger mycket arbete bakom ett så stort arrangemang!

Årets festivalarbete inleddes med ett uppstartsmöte redan i mitten av december dvs någon dryg månad efter att förra årets festival hade avslutats. Strax därefter bestämde styrelsen att p.g.a. det omfattande arbetet med att arrangera naturfotofestivalen var det nödvändigt att bilda en festivalkommitté som skulle ledas av Ulf Lofterud.

Då blev det också naturligt att skapa en fristående webbplats för festivalen. Den skulle underlätta vår kommunikation med besökare, bildvisare, utställare och övriga med intresse för vår festival och inte minst skulle den vara tillgänglig året runt.

Vi hoppas därför att du som besökare och deltagare med detta skall kunna få njuta av en ännu bättre naturfotofestival!


LofterudMed vänliga hälsningar
Ulf Lofterud
Festivalgeneral
Vårgårda Naturfotofestival


I festivalkommittén ingår:
Bo Lennart “Bola” Andersson, Claes Hillén, Günther Dippe, Ralph Torgardh, Tore Hagman och Ulf Lofterud