Vårgårda fotoklubb

Naturfotofestivalen arrangeras för 37:e året i rad av Vårgårda fotoklubb som är Sveriges mest kända naturfotoförening.

Vårgårda naturfotofestival har kommit att de facto bli Naturfotofestivalen både i Sverige och i övriga Skandinavien. Det har skett på grund av den höga kvalitén på våra föredragshållare och de högklassiga festivalarrangemangen. De hade inte varit möjliga utan fotoklubbens medlemmar som varje år troget ställer upp och gör ett fantastiskt arbete.

Eftersom det finns en särskild festivalwebb kommer Vårgårda fotoklubbs webbplats i fortsättningen att fokusera på föreningens olika medlemsaktiviteter. Där presenterar vi bland annat fotoklubbens inbjudna föreläsare. Vill du bli medlem eller stötta föreningen går du till vår webbplats där mer information finns.

Med vänliga hälsningar
Ingemar Thulin
Ordförande
Vårgårda Fotoklubb